Rekorder, siden august 2009
Temperatur og Luftfugtighed
Højeste Temperatur 32,6 °C kl 13:03 den 25 juli 2018 
Laveste Temperatur -14,8 °C kl 02:03 den 22 december 2010
Højeste Minimums Temperatur 20,4 °C kl 03:37 den 09 juli 2014
Laveste Maksimums Temperatur -6,9 °C kl 14:16 den 03 februar 2012
Laveste Temperaturspænd. 0,8 °C den 06 november 2014
Højeste Temperaturspænd. 18,5 °C den 16 maj 2019
Laveste Windchill -19,1 °C kl 06:19 den 28 februar 2018
Højeste Heatindex 33,7 °C kl 12:45 den 25 juli 2018
Højeste Tilsyneladende Temperatur (Først beregnet fra 2011) 34,5 °C kl 12:45 den 25 juli 2018
Laveste Tilsyneladende Temperatur (Først beregnet fra 2011) -29,2 °C kl 08:42 den 15 januar 2019
Højeste Dugpunkt 22,5 °C kl 15:38 den 28 juli 2013
Laveste Dugpunkt -49,9 °C kl 03:08 den 16 januar 2018
Højeste Luftfugtighed 100% kl 12:11 den 12 april 2011
Laveste Luftfugtighed 21% kl 13:51 den 25 maj 2018
Nedbør
Nedbørsrate Max. 268,0 mm/hr kl 18:17 den 27 august 2018
Mest daglige Nedbør 45,2 mm den 29 juni 2016
Mest Nedbør/time 29,4 mm kl 12:22 den 29 juni 2016
Mest månedlige Nedbør 166,8 mm august 2010
Længeste periode med Tørvejr 24 dage til den 24 juli 2013
Længeste periode med Nedbør 20 dage til den 05 november 2013
Vind
Højeste Vindstød (3sek.) 16,5 m/s kl 14:31 den 07 maj 2019
Højeste Middelvind  10,0 m/s kl 07:49 den 15 januar 2019
Wind Run 714,7 km den 23 december 2017
Lufttryk
Højeste Lufttryk  1047,31 hPa kl 21:17 den 07 februar 2012
Laveste Lufttryk  962,08 hPa kl 09:37 den 05 januar 2012