Data for dette år
Temperatur og Luftfugtighed
Højeste Temperatur 32,6 °C den. 25 juli kl. 13:03
Laveste Temperatur -11,2 °C den. 28 februar kl. 06:29
Højeste Daglige Minimums Temperatur 19,9 °C den. 08 august
Laveste Daglige Max. Temperatur -4,2 °C den. 28 februar
Højeste Daglige Temperaturspænd 18,0 °C den. 02 juni
Laveste Daglige Temperaturspænd 1,0 °C den. 10 januar
Højeste Heatindex 33,7 °C den. 25 juli kl. 12:45
Laveste Windchill -19,1  den. 28 februar kl. 06:19
Højeste Tilsyneladende Temperatur 34,5  den. 25 juli kl. 12:45
Laveste Tilsyneladende temperatur -18,2  den. 28 februar kl. 06:19
Højeste Dugpunkt 21,2 °C den. 01 august kl. 13:32
laveste Dugpunkt -49,9 °C den. 16 januar kl. 03:08
Højeste Luftfugtighed 97% den. 11 marts kl. 21:25
Nedbør
Nedbør i dette år 393,4 mm  
Højeste Nedbørsrate 268,0 mm den. 27 august kl. 18:17
Højeste antal mm. Nedbør faldet på en time. 16,6 mm den. 25 august kl. 25 august
Højeste daglige Nedbør 22,0 mm den. 25 august
Højeste månedlige Nedbør 134,6 mm den. 25 august
Længste periode med tørvejr. 17 dage den. 22 april
Længste periode med daglig regn. 8 dage 13 marts dage
Vind
Højeste Vindstød (3 sek) 13,0 m/s den. 02 november kl. 17:21
Højeste Middelvind 6,7 m/s den. 10 november kl. 09:56
Højeste Vindløb 437,9 m/s den. 10 november
Lufttryk
Højeste Lufttryk 1042,20 hPa den. 17 november kl. 14:39
Laveste lufttryk 1007,79 hPa den. 11 november kl. 02:40